Kontaktné údaje

Obchodné meno: Hana Cosmetics, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Riečna 192, 951 07 Malý Cetín

Fakturačné údaje

Hana Cosmetics, s.r.o.
Riečna 192, 951 07 Malý Cetín

IČO: 48052531
DIČ: 2120035742
IČ DPH: SK2120035742

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39447/N

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 3579924053/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0035 7992 4053
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kontakty

Telefón: +421 918 627 125; +421 918 570791
E-mail: info@hanashop.sk

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.