Spracovatelia osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  •          Hana Cosmetics, s.r.o. so sídlom na adrese Riečna 192, 951 07 Malý Cetín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra. Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  39447/N IČO: 48052531,
  •          Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,
  •          GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S.
Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.