REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail reklamacie@hanacosmetics.sk (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA / e-shop) a to bez zbytočného odkladu. 

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie reklamovaného tovaru

- dôvod reklamácie

- termín nákupu

Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť dodací list, faktúru, doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec, vrátane jeho príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Vrátenie tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom z nášho obchodu nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 14 dní od jeho doručenia nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) vrátenou platbou na účet (je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý Vám máme poukázať vrátenú platbu) najneskôr do 3 pracovných dní od dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom reklamacie@hanacosmetics.sk a do predmetu správy napíšte VRÁTENIE TOVARU .

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný na porovnanie.